سفارش تبلیغ
صبا

پایگاه مرجع شهید علی تجلایے

داداش علی تولدت مبارک

 

داداش علی امسال اولین سالیه که برات تولد میگیرم و اولین شب قدری که دارم حضورت رو در کنارم درک میکنم نمیدونم سال قبل تو همچین روزی کدوم عمل قبول شده وپاداشش آشنایی با تو بوده به رسم دوستی می خوام برات چند تا ختم از طرف دوستام هدیه کنم باشد که جبران اینهمه لطف و خوبی تو باشه انشاالله امسال دوستی پربرکتی باهم داشته باشیم و محکمتر بشه دوستیمون می خوام برای من و همه دوستام و داداشاشون دعا کنی و اینکه این شب قدر یه حاجت خوب دیگه ای بگیریم.انشاالله

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

دختر حاج احمد

1

10

الی

6

مهری ژیانی

2

15

الی

11

سارا ذریه

3

20

الی

16

سارا ذریه

4

25

الی

21

پریسا

5

30

الی

26

پریسا

6

35

الی

31

پریسا

7

40

الی

36

پریسا

8

45

الی

41

پریسا

9

50

الی

46

پریسا

10

55

الی

51

پریسا

11

60

الی

56

پریسا

12

65

الی

61

پریسا

13

70

الی

66

پریسا

14

75

الی

71

مهری ژیانی

15

80

الی

76

مهری ژیانی

16

85

الی

81

مهری ژیانی

17

90

الی

86

پریسا

18

95

الی

90

پریسا

19

100

الی

96

پریسا

20

 

 

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

دختر حاج احمد

1

10

الی

6

اقای میرزابیگی

2

15

الی

11

خانم خلجی

3

20

الی

16

اسما بیگی

4

25

الی

21

اسما بیگی

5

30

الی

26

عطیه زارعی

6

35

الی

31

عطیه زارعی

7

40

الی

36

عطیه زارعی

8

45

الی

41

عطیه زارعی

9

50

الی

46

زهرا فراهانی

10

55

الی

51

زهرا فراهانی

11

60

الی

56

زهرا فراهانی

12

65

الی

61

زهرا فراهانی

13

70

الی

66

زهرا فراهانی

14

75

الی

71

عطیه زارعی

15

80

الی

76

ابجی داداش علی

16

85

الی

81

ابجی داداش علی

17

90

الی

86

ابجی داداش علی

18

95

الی

90

ابجی داداش علی

19

100

الی

96

ابجی داداش علی

20

 

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

دختر حاج احمد

1

10

الی

6

اقای میرزا بیگی

2

15

الی

11

مریم

3

20

الی

16

مریم

4

25

الی

21

مریم

5

30

الی

26

مریم

6

35

الی

31

مریم

7

40

الی

36

زهرا سلیمانی

8

45

الی

41

زهرا سلیمانی

9

50

الی

46

زهراسلیمانی

10

55

الی

51

زهراسلیمانی

11

60

الی

56

زهراسلیمانی

12

65

الی

61

دختر حاج احمد

13

70

الی

66

دختر حاج احمد

14

75

الی

71

دختر حاج احمد

15

80

الی

76

دختر حاج احمد

16

85

الی

81

دختر حاج احمد

17

90

الی

86

دختر حاج احمد

18

95

الی

90

دختر حاج احمد

19

100

الی

96

دحتر حاج احمد

20

 

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

 دختر حاج احمد

1

10

الی

6

اقای میرزابیگی

2

15

الی

11

 مامان مریم

3

20

الی

16

مامان مریم

4

25

الی

21

مامان مریم

5

30

الی

26

مامان مریم

6

35

الی

31

مامان مریم

7

40

الی

36

عطیه زارعی

8

45

الی

41

عطیه زارعی

9

50

الی

46

عطیه زارعی

10

55

الی

51

عطیه زارعی

11

60

الی

56

عطیه زارعی

12

65

الی

61

زهرا سلیمانی

13

70

الی

66

زهراسلیمانی

14

75

الی

71

زهراسلیمانی

15

80

الی

76

زهرا سلیمانی

16

85

الی

81

اقای میرزابیگی

17

90

الی

86

اقای میرزابیگی

18

95

الی

90

اقای میرزابیگی

19

100

الی

96

اقای میرزابیگی

20