سفارش تبلیغ
صبا

پایگاه مرجع شهید علی تجلایے

ختم پنجم

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

زهرا حیدری

1

10

الی

6

زهرا حیدری

2

15

الی

11

زهرا حیدری

3

20

الی

16

زهرا حیدری

4

25

الی

21

زهراسلیمانی

5

30

الی

26

زهرا سلیمانی

6

35

الی

31

زهرا سلیمانی

7

40

الی

36

زهرا سلیمانی

8

45

الی

41

زهراسلیمانی

9

50

الی

46

عطیه زارعی

10

55

الی

51

عطیه زارعی

11

60

الی

56

عطیه زارعی

12

65

الی

61

عطیه زارعی

13

70

الی

66

مولود

14

75

الی

71

دختر حاج احمد

15

80

الی

76

دختر حاج احمد

16

85

الی

81

ابجی داداش علی

17

90

الی

86

ابجی داداش علی

18

95

الی

90

اقای میرزابیگی

19

100

الی

96

اقای میرزابیگی

20